Approach and Experience of Nansen Center for Peace and Dialogue / Prístup a skúsenosti Nansen Center for Peace and Dialogue