Hodnotenie potrieb ochrany živého dedičstva medzi vysídlenými komunitami z Ukrajiny