Kolaboratívna produkcia aplikovaných dát o zraniteľných: praktické a etické dilemy antropológa v službách verejného zdravia