Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. V úsilí o dôstojný život