Prezentácia knižných publikácií Ústavu etnológie SAV vydaných v spolupráci s vydavateľstvom VEDA