Rituálna forma, náklady a efektivita z pohľadu maurícijských Hinduistov