Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom