Spoločný vedecký seminár ÚESA SAV, v. v. i. a ÚVSK SAV, v. v. i.