Sú hody na basketbalový kôš vnímané ako úspešnejšie po rituáli?