Vizuálne režimy ruskej Beringie – prezentácia knihy