Výstava Mariánske laické vizuálne systémy: rozhovory o predmetoch a kompozíciách.