Workshop Úloha živého dedičstva v krízových situáciách