Exploring the Past in Peace

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Vedecké riešiteľky a riešiteľ: Mgr. et Mgr. Art. Barbora Morongová, PhD., Mgr. Katarína Baračková, PhDr. Dušan Damián Brezány, Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Projektová manažérka za ÚESA SAV, v. v. i.: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Finančná manažérka za ÚESA SAV, v. v. i.: Mgr. Branislava Kolesárová
Doba riešenia: 9/2022 – 9/2024
Grantová schéma: Erasmus+

Projekt sa sústredí na vývoj digitálneho nástroja vo forme hernej aplikácie, ktorej témou bude kultúrne dedičstvo na území partnerských krajín. Z hľadiska obsahu bude aplikácia pokrývať časti učebných osnov základných a stredných škôl v partnerských krajinách projektu. Konkrétnejšie sa však bude zaoberať týmito učebnými osnovami z hľadiska kultúrneho dedičstva podľa definície UNESCO dohovorov z rokov 1972 a 2003. Projekt vychádza zo spoločných mierových hodnôt UNESCO a Európskej únie. Projekt je v súlade s výskumnou líniou vedeckej koncepcie ÚESA SAV, v. v. i. (2021-2025) zameranej na kultúrne dedičstvo a jeho aktuálne podoby.

Vedúcim partnerom je Impact Games (SK), spolupracujúcimi partnermi sú okrem ÚESA SAV, v. v. i. aj CRHACK LAB FOLIGNO (IT), Enabler Ltd. (HU) a Art Rebel 9 d. o. o. (SL). Partnerstvo je zložené z dvoch mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania (Impact Games a CRHACK LAB) a dvoch spoločností, pričom Enabler pôsobí priamo v oblasti vzdelávania a Artrebel9 v oblasti interaktívnych digitálnych riešení. Metodológom vzdelávania je v projekte PhDr. Dušan Damián Brezány z Katedry pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


ÚESA SAV, v. v. i. bude zodpovedať za použitý obsah, informácie a storytelling súvisiaci s kultúrnym dedičstvom, hmotným a nehmotným, zapísaným v Reprezentatívnom zozname ICH ľudstva. Zloženie skupiny partnerov pozostávajúcej z podnikateľských subjektov, ako aj mimovládnych organizácií a výskumného ústavu, ktorý sa zaoberá kultúrnym dedičstvom v najširšom zmysle slova, vytvára veľké množstvo príležitostí na vzájomné učenie sa predovšetkým v súvislosti s modelmi fungovania používanými v jednotlivých organizáciách. Gamifikovaná aplikácia obsahujúca rozšírenú realitu bude najmodernejšou digitálnou inováciou, ktorá sa na trh formálneho vzdelávania dostane zadarmo.