Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie

Proces starnutuia obyvateľstva má komplexný charakter, dotýka sa všetkých vekových kategórií obyvateľstva. V procese starnutia rastie podiel a počet starších osôb, čo podnecuje k zmenám v sociálnej oblasti, v oblasti formálnej a neformálnej starostlivosti. mesto má veľký potenciál osamelosť v každodennom živote seniorov redukovať a teda riešiť jeden z vážnych faktorov znižujúcich kvalitu ich života.