Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (bilaterálny projekt)