Naratívne piesne o zbojníkoch: Príspevok k porovnávaciemu štúdiu