O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady)