Umelecký projekt inšpirovaný publikáciou, na ktorej spolupracoval UESA SAV

Martina Wilsch

Martina Wilsch