Organizačná štruktúra

Dozorná rada

Prostredníctvom Dozornej rady vykonáva zakladateľ inštitúcie dohľad nad činnosťou a hospodárením, nakladaním s majetkom, dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov ústavu a zakladateľa.

Predseda dozornej rady

Členovia dozornej rady