Organizačná štruktúra

Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. je odborný orgán pracoviska s kompetenciami v oblasti koncepcie vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a v iných vedeckých a organizačných otázkach.

Predsedníčka vedeckej rady

Tajomník vedeckej rady

Vedecká rada

Na stiahnutie