Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 4 2x
Voľba rodičov v otázke starostlivosti o deti v Českej a Slovenskej republike
placeholder - logo 5 2x
Projekt Uaxactún 2010 – 2011
placeholder - logo 5 2x
Modely a ich dopad na trajektórie rozvoja: Etnografický a komparatívny prístup k transmisii poznatkov a k životným stratégiam
placeholder - logo 1 2x
Anthology on Romani pentecostalism
placeholder - logo 4 2x
Realizácia dvojitej kultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy
placeholder - logo 5 2x
Realizácia dvojitej etnokultúrnej identity. Bulharsko-slovenské vzťahy
alberto-biondi-aS-sbWiJJMY-unsplash
Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (medzinárodný projekt)
placeholder - logo 2 2x
Náboženstvo a hodnoty: stredo- a východoeurópska bádateľská sieť
placeholder - logo 3 2x
Changes Agents zwischen Ost und West. Bulgarische und slowakische Studierenden an den deutschen Universitäten
placeholder - logo 5 2x
Náboženstvo a hodnoty. Stredo- a východoeurópska bádateľská sieť
placeholder - logo 1 2x
Náboženstvo a hodnoty stredo- a východoeurópska bádateľská sieť
placeholder - logo 4 2x
Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve