Aktuálne projekty

Screenshot_2022-09-26_15-11-55
Decolonising Development: Research, Teaching and Practice
WORCK-Logo-Titel-oben-COLOUR-RGB-624x413-1
Worlds of Related Coercions in work
Screenshot_2022-09-26_12-57-35
Who cares in Europe?

Ukončené projekty

placeholder - logo 5 2x
Projekt Medzinárodného visegrádskeho fondu (IVF) - Visual Encounters with Alterity
placeholder - logo 4 2x
Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny
placeholder - logo 5 2x
Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny
placeholder - logo 3 2x
Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK
placeholder - logo 4 2x
Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (bilaterálny projekt)
placeholder - logo 5 2x
Projekt Uaxactún 2010 – 2013
placeholder - logo 1 2x
Obrazy iných v etnických karikatúrach (2. pol. 19. stor. a 1. pol. 20. stor.)
placeholder - logo 5 2x
Projekt Uaxactún 2010 – 2011
placeholder - logo 4 2x
Voľba rodičov v otázke starostlivosti o deti v Českej a Slovenskej republike
placeholder - logo 5 2x
Modely a ich dopad na trajektórie rozvoja: Etnografický a komparatívny prístup k transmisii poznatkov a k životným stratégiam
placeholder - logo 1 2x
Anthology on Romani pentecostalism
alberto-biondi-aS-sbWiJJMY-unsplash
Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (medzinárodný projekt)