Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 5 2x
Transformácie kultúry a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty
Screenshot_2022-09-26_14-33-21
Ageizmus - multinárodná interdisciplinárna perspektíva
placeholder - logo 1 2x
Projekt Uaxactún 2014
placeholder - logo 5 2x
Projekt Medzinárodného visegrádskeho fondu (IVF) - Visual Encounters with Alterity
placeholder - logo 3 2x
Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně
placeholder - logo 3 2x
Externá evaluácia rómskeho stredoškolského štipendia poskytovaného Roma Education Fund
placeholder - logo 5 2x
Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny
placeholder - logo 4 2x
Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny
placeholder - logo 4 2x
Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (bilaterálny projekt)
placeholder - logo 3 2x
Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK
placeholder - logo 1 2x
Obrazy iných v etnických karikatúrach (2. pol. 19. stor. a 1. pol. 20. stor.)
placeholder - logo 5 2x
Projekt Uaxactún 2010 – 2013