Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 5 2x
Projekt Medzinárodného visegrádskeho fondu (IVF) - Visual Encounters with Alterity
placeholder - logo 4 2x
Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny
placeholder - logo 5 2x
Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny
placeholder - logo 3 2x
Ochrana a rozvoj dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe - ETNOFOLK
placeholder - logo 4 2x
Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (bilaterálny projekt)
placeholder - logo 5 2x
Projekt Uaxactún 2010 – 2013
placeholder - logo 1 2x
Obrazy iných v etnických karikatúrach (2. pol. 19. stor. a 1. pol. 20. stor.)
placeholder - logo 5 2x
Projekt Uaxactún 2010 – 2011
placeholder - logo 4 2x
Voľba rodičov v otázke starostlivosti o deti v Českej a Slovenskej republike
placeholder - logo 5 2x
Modely a ich dopad na trajektórie rozvoja: Etnografický a komparatívny prístup k transmisii poznatkov a k životným stratégiam
placeholder - logo 1 2x
Anthology on Romani pentecostalism
alberto-biondi-aS-sbWiJJMY-unsplash
Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve (medzinárodný projekt)