Aktuálne projekty

Ministerstvo skolstva SR
Kríza – ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách
placeholder - logo 2 2x
Technologické a sociokultúrne kontexty inovácií materiálnej kultúry: etnologický pohľad
placeholder - logo 4 2x
Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity
placeholder - logo 5 2x
Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva
placeholder - logo 4 2x
Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad
Halloween (copy 1)
Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí
Screenshot_2022-10-07_12-04-05
Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
markus-winkler-yYpmCA32U_M-unsplash
"Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte
pozvanka_07062022_0
Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Screenshot_2022-10-07_12-25-09
Folklór, folkloristika a ideológia
placeholder - logo 3 2x
Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber
placeholder - logo 5 2x
Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie

Ukončené projekty

placeholder - logo 3 2x
Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania 
Screenshot_2022-10-07_11-43-10
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
Veľká noc_1 (copy 1)
Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)
Screenshot_2022-10-07_10-39-04
Súčasné obrazy socializmu
slovakia village
Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka
placeholder - logo 4 2x
Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií
placeholder - logo 3 2x
Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)
placeholder - logo 4 2x
Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí
csm_Huncokri001_51c53ed038
Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov
obalka_press data
Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku
Screenshot_2022-10-07_11-20-12
Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
placeholder - logo 1 2x
Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady