Aktuálne projekty

Ministerstvo skolstva SR
Kríza – ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách
placeholder - logo 2 2x
Technologické a sociokultúrne kontexty inovácií materiálnej kultúry: etnologický pohľad
placeholder - logo 4 2x
Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity
placeholder - logo 5 2x
Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva
placeholder - logo 3 2x
Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
placeholder - logo 4 2x
Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad
Halloween (copy 1)
Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí
Screenshot_2022-10-07_12-04-05
Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
markus-winkler-yYpmCA32U_M-unsplash
"Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

Ukončené projekty

DoktoGrant_1200
Vplyv elokovaných pracovísk stredných odborných škôl na sociálne začleňovanie, zamestnanosť a sociálnu mobilitu Rómov
placeholder - logo 3 2x
Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania 
placeholder - logo 5 2x
Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie
placeholder - logo 3 2x
Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber
Screenshot_2022-10-07_12-25-09
Folklór, folkloristika a ideológia
pozvanka_07062022_0
Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Screenshot_2022-10-07_12-17-05
Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve
slovakia village
Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka
Veľká noc_1 (copy 1)
Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)
Screenshot_2022-10-07_11-43-10
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
Screenshot_2022-10-07_10-39-04
Súčasné obrazy socializmu
placeholder - logo 4 2x
Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí