Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku

Informácie o projekte a jeho priebehu

12. apríla 2024 sa bude v priestoroch Starého Lýcea v Bratislave konať odborný workshop Mosty z chudoby. Workshop sa bude venovať tomu, ako môžu ako cirkvi a dobrovoľníci efektívne pracovať vo vylúčených rómskych komunitách. Na podujatí vystúpi Tatiana Zachar Podolinská spolu s Annou Polckovou (ECAV, Bratislava). 

 

Odborné materiály k workshopu sú k dispozícii TU.

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i. Vás pozýva na odbornú diskusiu Čo vieme a čo nevieme o súčasnej rómskej religiozite?, ktorá sa bude konať 18. marca 2024 o 17.00 v Starom lýceu (Konventná 15, Bratislava).

 

Diskusia sa bude venovať otázke, či môže viera a cirkev prispieť k väčšej inklúzii Rómov na Slovensku. Diskutérkami podujatia sú Tatiana Zachar Podolinská a evanjelická farárka a ľudsko-právna aktivistka Anna Polcková. Podujatie moderovuje Juraj Majo.

Diskusia je súčasťou projektu APVV RELIROMA, ktorý sa v súčasnosti rieši na našom pracovisku.

 

Ste srdečne pozvaní a pozvané!

 

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. ako vedecko-výskumná inštitúcia a Vigdís International Centre (VIC) for Multilingualism and Intercultural Understanding ako verejná výskumná univerzita podpísali v roku 2023 spoločné memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je podpora rozvoja vedy a výskumu, aplikácie nových vedeckých poznatkov v praxi, prezentácia, popularizácia a šírenie vedeckých poznatkov, ako aj koordinácia postupov pri zabezpečovaní spoločných záujmov vo vedeckovýskumnej, organizačnej, legislatívnej, redakčnej, prezentačno-propagačnej a vzdelávacej oblasti.

 

Medzinárodné centrum pre viacjazyčnosť a medzikultúrne porozumenie Vigdís (Inštitút Vigdís Finnbogadóttir) funguje pod záštitou UNESCO, Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, a je pridružené k Inštitútu cudzích jazykov Vigdís Finnbogadóttir na Islandskej univerzite. Viac informácií nájdete na: https://vigdiscentre.hi.is/en.

 

Dôležitou agendou centra je propagácia romistiky v rámci špeciálneho programu „Rómovia v centre“. Táto iniciatíva spája niekoľko projektov súvisiacich s romistikou pod záštitou Inštitútu cudzích jazykov Vigdís Finnbogadóttir. Iniciatíva je vyjadrením dlhodobého záväzku skúmať, prezentovať a popularizovať – na Islande, v severských krajinách, v Európe a vo svete – literatúru a kultúru Rómov. Viac informácií nájdete na: https://vigdiscentre.hi.is/en/research/roma-centre.

 

Zmluva o medzinárodnej spolupráci je výstupom projektu APVV-22-0389 RELIROMA.

 

Text zmluvy je dostupný tu:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8822994/

Úvodné stretnutie projektu APVV-22-0389 RELIROMA organizuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. a bude sa konať 10.11. novembra 2023 v Hoteli pod Lipou v Modre – Harmónii.

 

Viac informácií a program nájdete TU.

 

Online sú k dispozícii prezentácie T. Zachar Podolinskej ako aj Juraja Maja.

 

Fotografie zo stretnutia:

 

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. organizuje 10. novembra 2023 8. ročník medzinárodného podujatia s názvom Akadémia rómskych štúdií – ARS 2023.

 

Aktuálny ročník dáva priestor mladej generácii slovenských a českých PhD študentov aby svoje práce predniesli pred expertným auditóriom a získali adresnú spätnú väzbu od medzinárodne etablovaných expertov z oblasti rómskych štúdií.

Podujatie sa organizuje v spolupráci so Seminárom romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a je výstupom APVV-22-0389 projektu RELIROMA.

 

Program podujatia nájdete TU. 

 

 

 

Fotografie z podujatia

 

Foto 1:

 

 

Foto 2:

 

Zodpovedná riešiteľka projektu APVV-22-0389 RELIROMA, Tatiana Zachar Podolinská, sa podieľala na organizácii svetového kongresu medzinárodnej spoločnosti Gypsy Lore Society (GLS) 2. – 6. 10. 2023 v Saõ Paolo v Brazílii. V rámci konferencie viedla tematický panel venovaný religiozite, spiritualite a non-religiozite medzi Rómami vo svete. Sama vystúpila s aktívnym príspevkom, v ktorom predstavila zámery a metodológiu projektu RELIROMA a výsledky výskumu venovanému privátnym zjaveniam s kresťanskou a spirituálnou tematikou (Panna Mária, Ježiš Kristus, Anjeli, Démoni, „magické oči“, atď.) medzi Rómami na Slovensku a ich mediálnemu obrazu v slovenských masovo-komunikačných prostriedkoch (printové a sociálne média a TV).

 

Program konferencie je dostupný TU.

 

Kniha abstraktov je TU.

 

Foto 1: Vizuál

 

Foto 2: Kongres Gypsy Lore Society 2023 (Elena Marushiakova)

 

 

Foto 3: Religious panel 1 (Tatiana Zachar Podolinská)

 

 

Foto 4: Religious panel 2 (Tatiana Zachar Podolinská)

 

 

Foto 5: Religious panel 3 (Tatiana Zachar Podolinská)