Súčasné obrazy socializmu

Projekt predstavuje unikátny, na Slovensku doteraz nezrealizovaný systematický základný výskum metódou oral history. Je zameraný na získanie aktuálnych reprezentácií socializmu, ktoré sú v súčasnosti komunikované generáciou pamätníkov, a zároveň je zameraný na interpretáciu respondentov: ako ich súčasné postoje a hodnoty ovplyvňuje fakt, že žili v socializme. Nejde o výskum historický, ale výsostne spoločenskovedný, zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska.