Publikácie

No posts found
od_textu
Od folklórneho textu ku kontextu. K jubileu PhDr. Márie Kosovej, CSc.
vidiek-bariery
Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja
Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta
fama
Od pohádky k fámě
Úvod do gnosticizmu
Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti
We Saw the Holocaust.
Cesty k identite
Malý etnopolitický slovník
komunikacia
Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie
identita_a_pamat
Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto
Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II.