Publikácie

obalka_luther
Bratislava Česko-Slovenská: putovanie z monarchie do Slovenského štátu
772cb0c-00441528-23
Rómski kováči na Slovensku - Roma Blacksmiths in Slovakia
salner_zidovska-komunita-1989_-obalka-web
Židia na Slovensku po roku 1989. Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou.
obalka_model_00_1_1
Globe in Motion. Patterns of international migration: Similarities and Differences
panczova-obalka-reklama_0_1
Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie.
jedina_jistota_je_zmena
Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma
tradicny_odev_obalka_na_web
Tradičný odev Záhoria
benuskova_obcianske-obrady_obalka_FINAL_8mm
Občianske obrady na Slovensku
rozpravanie-a-mlcanie_polep_final
Rozprávanie a mlčanie: medzigeneračná komunikácia v rodine
za_hranicami_vedy_obalka
Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti
big_nevyrozpravane-susedske-historie-ho-FCS-483397
Nevyrozprávané susedské histórie: Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív
obalka_deka_rozkres
„V hlave tridsať v krížoch sto”. Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni