Publikácie

filova_obalka_1_na_web
PhDr. Božena Filová, CSc., členka korešpondentka SAV: osobnosť, dielo a personálna bibliografia.
Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík