Publikácie

Modernizace, identita, stereotyp, konflikt
Kult a mágia v materiálnej kultúre
V službách etnografie. Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu /A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére
slovensky_rok
Slovenský rok. Receptár na dni sviatočné, všedné i pôstne
jedlo_ako_kluc
Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a sémantické aspekty nášho stravovania)
Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve
Kapitoly z dejín folkloristiky na Slovensku
Slavistická folkloristika na rázcestí
Communities in Transformation: Central and Eastern Europe
boh_vsetko_vidi
Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. O Del sa dikhel. Romano paťaviben pre Slovensko
Oldřich Sirovátka – folkloristické studie
videli_sme_holokaust
Videli sme holokaust