Blog

Tu nájdete zbierku popularizačných textov našich pracovníkov o aktuálnych spoločenských a kultúrnych témach. Mnohé z nich boli publikované v dennej tlači.

brandon-griggs-wr11kbab86u-unsplash
Zostať doma je privilégium
Pre obdobie pandémie príznačné heslo – „zostaňme doma“ – vyznievalo pre viacerých bolestivo cynicky. Pre mnohých a mnohé je totiž nemožné zostať doma v bezpečí, v pokoji, keďže dlhodobo bývajú v nevhodnom či neistom bývaní alebo bývanie vôbec...
placeholder - logo 3 2x
Keď sa zmenil svet I.
V týchto dňoch sa postupne uvoľňujú opatrenia, ktoré boli na Slovensku zavádzané od polovice marca v súvislosti s prepuknutím pandémie COVID 19. Súčasná situácia uvoľňovania opatrení by sa mohla stať aj momentom reflexie, poohliadnutia sa za tým, ako...
prateek-gautam-wx1gslehzuc-unsplash
COVID-19 a rituály. Kadiš online
Čo nás pandémia COVID-19 naučila? Niektorých možno veľa, iných málo alebo nič. Určite nám aspoň umožnila vidieť mnohé veci inak, odlišne. Zrazu sa niektoré naše potreby a veci zdali nepotrebné, zbytočné, až trápne – napr. naháňanie sa po obchodoch...
kelli-mcclintock-wbgavagjzfg-unsplash
Keď sa zmenil svet II.
V druhej polovici marca realizoval výskumný tím Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV prieskum o každodennom živote v období epidémie COVID-19 na Slovensku. Vo výskume bola zachytená bezprecedentná a radikálna zmena životných okolností ľudí. Ako...
nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash
Keď sa zmenil svet III. Komunikácia medzi generáciami počas epidémie koronavírusu
V druhej polovici marca realizovali členky výskumného tímu Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV pilotný prieskum o každodennom živote v období epidémie koronavírusu na Slovensku. Vo výskume bola zachytená bezprecedentná a radikálna zmena životných...
jeshoots-com-LAwsF-VnFzc-unsplash
Keď sa zmenil svet IV. Angažovanosť a predstavy o vplyvoch epidémie koronavírusu na budúcnosť
V druhej polovici marca 2020 realizovali členky výskumného tímu Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV pilotný prieskum o každodennom živote v období epidémie koronavírusu na Slovensku. Vo výskume bola, hoci na špecifickej vzorke, zachytená bezprecedentná...
milad-fakurian-58Z17lnVS4U-unsplash
Vedecké vizionárstvo v post-normálnej dobe
Už sme si navykli na prítomnosť predpony „post-„ v našich životoch. Od polky minulého storočia žijeme v post-moderne, ktorá rozkolísala všetky pevné istoty a autority a nahradila ich programom zámernej neurčitosti, nestability a „tekutosti“. Po roku 1989...
Mór_Jókai_-_ifjukor
Konšpirácie a šírenie dezinformácií v umeleckej literatúre s témou epidémie
V nasledujúcom blogu, v ktorom sa vraciame k epidémii cholery v Uhorsku v roku 1831, ponúkame čitateľom tentokrát trochu nezvyčajný formát: komentovaný preklad. Text z románu Móra Jókaiho Szomorú napok (Smutné dni, 1848 – 1856) komentujú dve vedkyne z...
aaron-burden-o-ubWHV29Uk-unsplash
Chvála vecí, ktoré "nemajú hodnotu"
Podľa princípu Publish or perish sa logicky zameriavame na „veľké“, bodovacím systémom a následne pracoviskom vysoko oceňované monografie, štúdie vo WOS, Scopus či iných prestížnych časopisoch. Zároveň ignorujeme „malé veci“, ktoré – aspoň z hľadiska...
Screenshot 2022-08-08 at 12-04-02 Kreatívne centrá z eurofondov aby neostali bez obsahu a neohrozili existujúce komunity Ústav etnológie a sociálnej antropológie
Kreatívne centrá z eurofondov: aby neostali bez obsahu a neohrozili existujúce komunity
V tieni správ o zúriacej pandémii koronavírusu bol koncom februára na Denníku N zverejnený článok o pripravovanej rekonštrukcii bývalej tabakovej továrne v Košiciach pre potreby vytvorenia tzv. Kreatívneho centra Košického kraja. Príklad z Košíc poukazuje...