Keď sa zmenil svet III. Komunikácia medzi generáciami počas epidémie koronavírusu

I odpovede ľudí v našom prieskume naznačujú, že sú to viac ženy - dcéry, netere a vnučky, ktoré podľa ich vyjadrenia “zabezpečovali” aj väčšinu komunikácie so staršími (rodičmi, starými rodičmi či inými príbuznými).

Etická dilema súvisiaca so “starostlivo sterilizovaným dozrievaním”[6] tak nadobúda priam fatálny rozmer. Nedôstojné odchádzanie a osamelá smrť sa stali príliš prítomnými.

V menšej miere bola uvádzaná pomoc v podobe vzdialenej komunikácie akéhokoľvek druhu (17%) - teda už samotná komunikácia so staršími členmi rodiny a príbuzenstva bola spomínaná a vnímaná ako forma pomoci.

Paternalizmus seniorov bol prítomný na oboch úrovniach: rodiny i štátu.

Aby starší mohli byť v sociálnej izolácii, v rámci pomoci bolo uvádzané aj zabezpečenie nevyhnutného kontaktu s okolím.

Práve možnosť rozhodnúť sa, kedy a s kým sa budú seniori a seniorky stretávať a od koho prijmú pomoc, môže posilniť ich pocit kompetentnosti v súvislosti s tým, že o svojom živote rozhodujú sami[13].