Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 3 2x
Dejiny etnológie na Slovensku v druhej polovici 20. storočia: kontinuity a diskontinuity v bádaní
placeholder - logo 1 2x
Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel
placeholder - logo 3 2x
Naratívna každodennosť obdobia socializmu
placeholder - logo 5 2x
Kulinárna kultúra regiónov Slovenska
placeholder - logo 4 2x
Slovensko-slovinské paralely v etnologických štúdiách
placeholder - logo 4 2x
Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách
placeholder - logo 4 2x
Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách
placeholder - logo 2 2x
Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky
placeholder - logo 1 2x
Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku
placeholder - logo 2 2x
Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia.
placeholder - logo 5 2x
Folklórne žánre a sociálna komunikácia
placeholder - logo 2 2x
Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti