Aktuálne projekty

Screenshot_2022-10-07_12-17-05
Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

Ukončené projekty

placeholder - logo 3 2x
Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien
placeholder - logo 4 2x
Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku
placeholder - logo 2 2x
Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo
placeholder - logo 4 2x
Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)
placeholder - logo 1 2x
Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo
placeholder - logo 5 2x
Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti
placeholder - logo 3 2x
Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún
placeholder - logo 1 2x
Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu
placeholder - logo 5 2x
Transformácia židovskej komunity na Slovensku po roku 1989
placeholder - logo 1 2x
Stravovacie modely obyvateľstva Slovenska v období socializmu
placeholder - logo 2 2x
Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia
placeholder - logo 4 2x
Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky