Aktuálne projekty

Ukončené projekty

Veľká noc_1 (copy 1)
Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)
placeholder - logo 4 2x
Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí
placeholder - logo 3 2x
Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)
placeholder - logo 4 2x
Etnológia v regiónoch. Dejiny slovenskej etnológie od 20. storočia na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií
Screenshot_2022-10-07_10-39-04
Súčasné obrazy socializmu
Screenshot_2022-10-07_11-20-12
Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
obalka_press data
Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku
csm_Huncokri001_51c53ed038
Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov
placeholder - logo 1 2x
Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady
placeholder - logo 3 2x
Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien
placeholder - logo 4 2x
Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku
placeholder - logo 2 2x
Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo