Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 4 2x
Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku
placeholder - logo 5 2x
Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky.
placeholder - logo 4 2x
Dejiny etnológie na Slovensku v 20. storočí. Inštitúcie, osobnosti, projekty, výsledky
placeholder - logo 3 2x
Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti
placeholder - logo 1 2x
Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia
placeholder - logo 5 2x
Folklórne žánre a sociálna komunikácia
placeholder - logo 4 2x
Urbánne prostredie ako priestor diverzity
placeholder - logo 1 2x
Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku
placeholder - logo 2 2x
Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy
placeholder - logo 1 2x
História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.
placeholder - logo 5 2x
Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt
placeholder - logo 3 2x
Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre