Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 1 2x
História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.
placeholder - logo 5 2x
Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/Slovensku po roku 1948,1968,1989,1993, z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt
placeholder - logo 3 2x
Slovensko-slovinské vzťahy v tradičnej kultúre
placeholder - logo 3 2x
Diverzifikácia ako faktor formovania identity
placeholder - logo 2 2x
Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru
placeholder - logo 4 2x
Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie
placeholder - logo 2 2x
Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie
placeholder - logo 1 2x
Diverzifikácia ako faktor formovania identity
placeholder - logo 5 2x
Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii
placeholder - logo 1 2x
Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad
placeholder - logo 3 2x
K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr
placeholder - logo 4 2x
Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad