Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 5 2x
Tradičná kultúra slovenských menšín v južnej Európe. Využitie kartografickej metódy pri výskume a porovnaní kultúrnych javov
placeholder - logo 3 2x
Podmienky zamestnanosti obyvateľstva vidieka na Slovensku v 1. polovici 20. storočia s ohľadom na neroľnícke zamestnania a ich vplyv na rozvoj kultúry a spôsob života
placeholder - logo 5 2x
Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie
placeholder - logo 2 2x
Sociokultúrne trendy slovenského vidieka (Implementácia rozvojových programov na regionálnej úrovni)
placeholder - logo 5 2x
Pramene a dejiny vývinu ústnej slovesnosti na Slovensku
placeholder - logo 2 2x
Podmienky zamestnanosti obyvateľstva vidieka na Slovensku v 1. polovici 20. storočia s ohľadom na neroľnícke zamestnania a ich vplyv na rozvoj kultúry a spôsob života
placeholder - logo 5 2x
Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948)
placeholder - logo 5 2x
Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí
placeholder - logo 2 2x
Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (Na príklade Nitry v období 1918-1948)
placeholder - logo 2 2x
Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí
placeholder - logo 4 2x
Etnologické aspekty medzigeneračného prenosu a generačnej príznakovosti hodnôt a noriem kultúry
placeholder - logo 1 2x
Folklór – jeho slovakistické a europeistické kontexty (k žánrovým a tematickým aspektom štúdia slovenského folklóru)