Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 2 2x
Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva na Slovensku v 20. storočí
placeholder - logo 4 2x
Etnologické aspekty medzigeneračného prenosu a generačnej príznakovosti hodnôt a noriem kultúry
placeholder - logo 1 2x
Folklór – jeho slovakistické a europeistické kontexty (k žánrovým a tematickým aspektom štúdia slovenského folklóru)