Aktuálne projekty

Ukončené projekty

placeholder - logo 5 2x
Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)
placeholder - logo 2 2x
K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasných postmoderných európskych kultúr
placeholder - logo 2 2x
Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva (Medzi enkulturáciou a akulturáciou)
placeholder - logo 5 2x
K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)
placeholder - logo 4 2x
Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)
placeholder - logo 2 2x (1)
K problematike „tradičných“ a „netradičných“ folklórnych žánrov (Medzi literatúrou a folklórom – medzi folkloristikou a religionistikou)
placeholder - logo 1 2x
Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely
placeholder - logo 4 2x
Tradičná textilná kultúra – súvislosti a paralely
placeholder - logo 4 2x
Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)
placeholder - logo 4 2x
Transformácie identít menšiny (Etnologická analýza českej a židovskej minority na Slovensku v 20. storočí)
placeholder - logo 2 2x
Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii
placeholder - logo 3 2x
Dynamika skupinovej identity z hľadiska časových a priestorových determinácii